Kirjallisuutta pykälään 1175

Itkonen, Terho
2000: Uusi kieliopas. [Tarkistanut ja uudistanut Sari Maamies, Kieliopas 1. p. 1982.] Helsinki: Tammi.

Kirjallisuutta pykäliin 1172–1176

Punttila, Matti
1985a: Gradaatiosta. – Vir. 89 s. 478–484.
1985b: Nominien superlatiivisuuden ilmaiseminen: Vertailun typologiaa ja Kymenlaakson tienoon murteiden tarkastelua. SKST. 421. Helsinki: SKS.
Stassen, Leon
1985: Comparison and universal grammar. Oxford: Blackwell.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.