Kirjallisuutta pykäliin 1184–1185

Hakulinen, Auli
1978: Nollien syntaksia. – Rakenteita: Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6.2.1978. TYSYKLJ. 6 s. 233–253. Turku: TY.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.