Kirjallisuutta pykälään 1197

Keravuori, Kyllikki
1988: Ymmärränkö tarkoitukses: Tutkimus diskurssirooleista ja ‑funktioista. SKST. 447. Helsinki: SKS.

Kirjallisuutta pykäliin 1197–1198

Raevaara, Liisa
1997: Vierusparit – esimerkkinä kysymys ja vastaus. – Tainio (toim.) 1997 s. 75–92.
Tainio, Liisa
1997: Preferenssijäsennys. – Tainio (toim.) 1997 s. 93–110.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.