Kirjallisuutta pykäliin 11–12

Häkkinen, Kaisa
1983: Suomen kielen äännerakenteen ominaispiirteistä. – Hakulinen, Auli – Leino, Pentti (toim.): Nykysuomen rakenne ja kehitys 1: Näkökulmia kielen rakenteisiin. TL. 93 s. 39–56. Helsinki: SKS. [S. 51–55]
Karlsson, Fred
1983: Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Porvoo: WSOY. [S. 133–140]
Nieminen, Tommi
1996: Suomen kielen puherytmi. Pro gradu -tutkielma. TaY, suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos.
Wiik, Kalevi
1977a: Suomen tavuista. – Vir. 81 s. 265–278.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.