Kirjallisuutta pykälään 1229

Helasvuo, Marja-Liisa
2001a: Syntax in the making: The emergence of syntactic units in Finnish conversation. Studies in discourse and grammar. 9. Amsterdam: John Benjamins.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.