Kirjallisuutta pykälään 1264

Eskola, Sari
2002: Syntetisoivat rakenteet käännössuomessa: Suomennetun kaunokirjallisuuden ominaispiirteiden tarkastelua korpusmenetelmillä. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja. 30. Joensuu: JoY.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.