Kirjallisuutta pykälään 128

Karlsson, Fred
1983: Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Porvoo: WSOY. [S. 232, 234, 294–295, 373]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.