Kirjallisuutta pykäliin 1315–1331

Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS. [S. 254–256]
Kittilä, Seppo
2000: Passiivin prototyypistä. – Pajunen, Anneli (toim.): Näkökulmia kielitypologiaan. Suomi. 186 s. 286–312. Helsinki: SKS.
Löflund, Juhani
1998: Suomen kirjoitetun yleiskielen passiivi. Turku: Åbo Akademis förlag.
Makkonen-Craig, Henna
2005: Toimittajan läsnäolo sanomalehtitekstissä: Näkökulmia suomen kielen dialogisiin passiivilauseisiin. SKST 1026. Helsinki: SKS.
Nuutinen, Olli
1981: Suomea suomeksi 2. Helsinki: SKS.
Shore, Susanna
1986: Onko suomessa passiivia? Suomi. 133. Helsinki: SKS.
1988: On the so-called Finnish passive. – Word 39:3 s. 151–176.
Tommola, Hannu
1993: Ambipersoonainen suppressiivi: Diateesista suomessa ja virossa. – Yli-Vakkuri, Valma (toim.): Studia comparativa linguarum orbis Maris Baltici 1: Tutkimuksia syntaksin ja pragmasyntaksin alalta. TYSYKLJ. 43 s. 41–96. Turku: TY.
Tuomikoski, R.
1971: Persoona, tekijä ja henkilö. – Vir. 75 s. 146–152.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.