Kirjallisuutta pykälään 1342

Ikola, Osmo
1959: Eräistä suomen syntaktisista siirtymistä. – SJ 1 s. 39–60.
Mielikäinen, Aila
1984b: Rakenne saada (tulla) tehdyksi ~ tehtyä puhutussa kielessä. – Vir. 88 s. 136–138.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.