Kirjallisuutta pykäliin 1344–1346

Kiuru, Silva
1991: Joko potilaskin hoituu? – Kielikello 3/1991 s. 13–15.
Koivisto, Vesa
1991: Suomen verbikantaisten UtU-verbijohdosten semantiikkaa. Suomi. 161. Helsinki: SKS.
Siitonen, Kirsti
1999: Agenttia etsimässä: U-verbijohdokset edistyneen suomenoppijan ongelmana. TYSYKLJ. 63. Turku: TY.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.