Kirjallisuutta pykälään 1365

Laitinen, Lea
1995: Nollapersoona. – Vir. 99 s. 337–358.
Seppänen, Eeva-Leena
2000: Sinä ja suomalaiset: Yksikön toisen persoonan yleistävästä käytöstä. – Kielikello 3/2002 s. 16–18.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.