Kirjallisuutta pykäliin 1406–1408

Du Bois, John
1980: Beyond definiteness: The trace of identity in discourse. – Chafe, Wallace L. (toim.): The pear stories: Cognitive, cultural, and linguistic aspects of narrative production. Advances in discourse processes. 3 s. 203–275. Norwood: Ablex.
Vilkuna, Maria
1992: Referenssi ja määräisyys suomenkielisten tekstien tulkinnassa. Suomi. 163. Helsinki: SKS.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.