Kirjallisuutta pykäliin 1452–1455

Hakulinen, Auli
2001d [1974]: Samaviitteiset nominilausekkeet yhdyslauseissa. – Laitinen ym. (toim.) 2001 s. 29–43.
Lindén, Eeva
1962: Kolmannen persoonan possessiivisuffiksin tehtävistä suomen kirjakielessä. – Vir. 66 s. 216–227.
Turunen, Pirkko
1982: Puhekielen omistusmuotojen tarkastelua. – Jonninen-Niilekselä, Kaija (toim.): Tampereen puhekieli tutkimuskohteena. Folia Fennistica & Linguistica. 6 s. 161–182. Tampere: TaY.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.