Kirjallisuutta pykälään 154

Hakulinen, Lauri
1979: Suomen kielen rakenne ja kehitys. 4., korjattu ja lisätty painos. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. [S. 325–329]
Häkkinen, Kaisa
1990: Mistä sanat tulevat: Suomalaista etymologiaa. TL. 117. Helsinki: SKS. [S. 99–100, 110–117]
Kulonen, Ulla-Maija
1996: Sanojen alkuperä ja sen selittäminen: Etymologista leksikografiaa. Suomi. 181. Helsinki: SKS. [S. 24–27, 29–31]
Mikone, Eve
2002: Deskriptiiviset sanat: Määritelmät, muoto ja merkitys. SKST. 879. Helsinki: SKS.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY. [S. 256–257]
Ravila, Paavo
1952: Onomatopoieettisten ja deskriptiivisten sanojen asema kielen äännesysteemissä. – Vir. 56 s. 262–274.
Sivula, Jaakko
1989: Deskriptiiviset sanat. – Vesikansa, Jouko (toim.): Nykysuomen sanavarat s. 165–182. Porvoo: WSOY.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.