Kirjallisuutta pykäliin 157–159

Cannelin, Knut
1932: Finska språket: Grammatik och ordbildningslära. Helsingfors: Holger Schildts förlag. [S. 103–104]
Koski, Mauno
1982: Suomen johto-opin morfologiaa. Fennistica. 4. Turku: Åbo Akademi, suomen kielen laitos.
Räisänen, Alpo
1978: Kantasanan ja johdoksen suhteesta. – Vir. 82 s. 321–344.
1988: Suomen kielen u-johtimiset verbit. Suomi. 141. Helsinki: SKS. [S. 19–21]
Suihkonen, Pentti
1994: Frekventatiividerivaatio suomen murteissa: Morfologis-fonologista tarkastelua. SKST. 613. Helsinki: SKS. [S. 12–15]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.