Kirjallisuutta pykälään 1665

Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS.
Kauppinen, Anneli
1998: Puhekuviot, tilanteen ja rakenteen liitto: Tutkimus kielen omaksumisesta ja suomen konditionaalista. SKST. 713. Helsinki: SKS.
Keravuori, Kyllikki
1988: Ymmärränkö tarkoitukses: Tutkimus diskurssirooleista ja ‑funktioista. SKST. 447. Helsinki: SKS. [S. 85]
Leskelä, Satu
1999: Koripalloharjoitusten kielestä ja vuorovaikutuksesta. Pro gradu ‑tutkielma. HY, SKL.
Matihaldi, Hilkka-Liisa
1979: Nykysuomen modukset 1: Kvalitatiivinen analyysi. Acta Universitatis Ouluensis B. 7. Oulu: OY.
Muikku-Werner, Pirkko
1993: Impositiivisuus ja kielellinen variaatio: Julkisten keskustelujen käskyt ja kysymykset kielenopetuksen näkökulmasta. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja. 14. Joensuu: JoY. [S. 143]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.