Kirjallisuutta pykäliin 1672–1673

Auvinen, Jonna
2001: Ja kaikki kuuntelee nyt ohjeita – Tapaustutkimus luokanopettajan ohjailevasta puheesta 1. ja 3. luokalla. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Carlson, Lauri
1993: Dialogue games with Finnish clitics. – SKYV 1993 s. 73–96. Turku: SKY.
Hakulinen, Auli
2001b [1976]: Liitepartikkelin -han/-hän syntaksia ja pragmatiikkaa. – Laitinen ym. (toim.) 2001 s. 44–90.
Keravuori, Kyllikki
1988: Ymmärränkö tarkoitukses: Tutkimus diskurssirooleista ja ‑funktioista. SKST. 447. Helsinki: SKS. [S. 89]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.