Kirjallisuutta pykälään 1708

Jakobson, Roman
1985 [1960]: Closing statement: Linguistics and poetics. – Innis, Robert E. (toim.): Semiotics: An introductory anthology s. 147–175. Bloomington: Indiana University Press.
Lyons, John
1977: Semantics. [Volumes 1–2.] Cambridge: CUP.
Teleman, Ulf – Hellberg, Staffan – Andersson, Erik
1999b: Svenska Akademiens grammatik 4: Satser och meningar. Stockholm: Svenska Akademien, Norstedts Ordbok.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.