Kirjallisuutta pykälään 1715

Etelämäki, Marja
2006: Tarkoite ja toiminta: Tutkimus suomen pronominista tämä. SKST. 1008. Helsinki: SKS.
Kuiri, Kaija
1999: Ilmaus ”X on sellainen että Y” suomen puhekielessä. – Vir. 103 s. 378–401.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.