Kirjallisuutta pykälään 1716

Kauppinen, Anneli
1998: Puhekuviot, tilanteen ja rakenteen liitto: Tutkimus kielen omaksumisesta ja suomen konditionaalista. SKST. 713. Helsinki: SKS. [Luku II: 5.2]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.