Kirjallisuutta pykälään 1720

Labov, William
1984: Intensity. – Schiffrin, Deborah (toim.): Meaning, form and use in context: Linguistic applications. Georgetown University Round Table on language and linguistics. 1984 s. 43–70. Washington, DC: Georgetown University Press.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.