Kirjallisuutta pykälään 1730

Lehtinen, Esa
2002: Raamatun puhuttelussa: Teksti, kokemus ja vuorovaikutus adventistien raamatuntutkistelussa. Acta Universitatis Tamperensis. 891. Tampere: Tampere University Press.
Visapää, Laura
2002: Finiittiverbittömien infinitiivikonstruktioiden affektisista käytöistä ja rakenteesta. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Yli-Vakkuri, Valma
1986: Suomen kieliopillisten muotojen toissijainen käyttö. TYSYKLJ. 28. Turku: TY. [S. 282–300]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.