Kirjallisuutta pykäliin 175–178

Itkonen, Terho
1970a: Avoimuudesta tunnettuuteen: Huomioita nykysuomen ominaisuudennimistä. – Vir. 74 s. 223–235.
Koski, Mauno
1978: Suomen sananjohdon perustyypit. – Papers from the conference on general linguistics. SKYJ. 2 s. 103–117. Turku: SKY. [S. 114–115]
Laaksonen, Kaino – Lieko, Anneli
1992: Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi. 2., korjattu painos. Helsinki: Finn Lectura. [S. 120–121]
Wiik, Kalevi
1959: Suomen ominaisuudennimien johtamisesta. – Vir. 63 s. 331–339.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.