Kirjallisuutta pykäliin 192–194

Engelberg, Mila
1998: Sukupuolistuneet ammattinimikkeet. – Vir. 102 s. 74–92.
Kyrölä, Katriina
1989: Feminiinijohdokset suomen kielessä. Pro gradu -tutkielma. TY, suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.