Kirjallisuutta pykäliin 221–226

Comrie, Bernard – Thompson, Sandra A.
1985: Lexical nominalization. – Shopen (toim.) 1985b s. 349–398.
Hakulinen, Auli – Karlsson, Fred
1979: Nykysuomen lauseoppia. SKST. 350. Helsinki: SKS. [S. 391–399]
Itkonen, Terho
1976b: Syntaktisten vaikutusyhteyksien luonteesta. – Vir. 80 s. 52–81. [S. 60–62]
Kangasmaa-Minn, Eeva
1983a: Derivaatiokielioppia 2: Verbikantaiset nominijohdokset. – SJ 25 s. 23–42.
Koistinen, Anneli – Jämsä, Tuomo – Haipus, Marjatta
1976: Deverbaaliset substantiivit 1960-luvun suomenkielisessä kauno- ja tietokirjallisuudessa. OY:n suomen ja saamen kielen laitoksen tutkimusraportteja. 8. Oulu: OY.
Koski, Mauno
1978: Suomen sananjohdon perustyypit. – Papers from the conference on general linguistics. SKYJ. 2 s. 103–117. Turku: SKY. [S. 108–114]
1981: Mitä leksikaalistuminen on? – Sananmuodostuksen ongelmia. SKYJ. 7 s. 5–27. Turku: SKY. [S. 10–12]
Nuutinen, Olavi
1976: Suomen teonnimirakenteista. Stockholm studies in Finnish language and literature. 1. Stockholm: Finska institutionen vid Stockholms universitet.
Rintala, Päivi
1978: Sananjohdon produktiivisuudesta ja sen rajoituksista. – Rakenteita: Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6.2.1978. TYSYKLJ. 6 s. 151–164. Turku: TY.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.