Kirjallisuutta pykäliin 278–279

Ikola, Osmo (toim.)
1977: Nykysuomen käsikirja. [Kirjoittajat: Alho Alhoniemi, Osmo Ikola, Päivi Rintala, Leena Tuominen.] Uudistettu laitos. Espoo: Weilin+Göös. [S. 84–85]
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY. [S. 288–289]
Rintala, Päivi
1980a: Adjektiivisten llinen-johdosten semantiikkaa ja syntaksia. – Vir. 84 s. 212–229, 302–318. [S. 212–213]
Vesikansa, Jouko
1978a: Johdokset. Nykysuomen oppaita. 2. Porvoo: WSOY. [S. 72–75]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.