Kirjallisuutta pykäliin 3–5

Karlsson, Fred
1983: Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Porvoo: WSOY. [S. 56–65]
Wiik, Kalevi
1981a: Fonetiikan perusteet. Porvoo: WSOY. [S. 58–99]

Kirjallisuutta pykäliin 1–10

Goldsmith, John
1990: Autosegmental and metrical phonology. Oxford: Blackwell.
Goldsmith, John (toim.)
1995: The Handbook of phonological theory. Blackwell handbooks in linguistics. 1. Cambridge, MA: Blackwell Reference.
Iivonen, Antti
1981: /h/:n aseman dynaamisuudesta suomen fonologisessa järjestelmässä. – Vir. 85 s. 125–136, 214–230.
Karlsson, Fred
1983: Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Porvoo: WSOY. [S. 52–80]
Kenstowicz, Michael
1994: Phonology in generative grammar. Blackwell textbooks in linguistics. 7. Cambridge, MA: Blackwell.
Lauttamus, Timo
1981: Havaintoja suomen ja englannin sibilanttien kontekstuaalisesta variaatiosta. – Vir. 85 s. 340–354.
Ravila, Paavo
1952: Onomatopoieettisten ja deskriptiivisten sanojen asema kielen äännesysteemissä. – Vir. 56 s. 262–274.
Sivula, Jaakko
1989: Deskriptiiviset sanat. – Vesikansa, Jouko (toim.): Nykysuomen sanavarat s. 165–182. Porvoo: WSOY.
Suomi, Kari
1980: Voicing in English and Finnish stops: A typological comparison with an interlanguage study of the two languages in contact. TYSYKLJ. 10. Turku: TY.
1985: Suomen /h/:n fonologisesta tulkinnasta. – Vir. 89 s. 337–350.
1996: Fonologian perusteita. OY:n suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja. 4. Oulu: OY.
Wiik, Kalevi
1969: Onko suomen yleiskielessä oppositiota /i/–/j/ ja /u/–/v/? – Juhlakirja Paavo Siron täyttäessä 60 vuotta 2.8.1969. Acta Universitatis Tamperensis A. 26 s. 223–237. Tampere: TaY.
1981a: Fonetiikan perusteet. Porvoo: WSOY. [S. 35–99]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.