Kirjallisuutta pykäliin 311–332

Comrie, Bernard
1985a: Causative verb formation and other verb-deriving morphology. – Shopen (toim.) 1985b s. 309–348.
Kangasmaa-Minn, Eeva
1982: Derivaatiokielioppia 1: Verbijohdokset. – SJ 24 s. 43–63.
Kytömäki, Leena
1992: Suomen verbiderivaation kuvaaminen 1600-luvulta nykypäiviin. TYSYKLJ. 40. Turku: TY.
Pajunen, Anneli
2001: Argumenttirakenne: Asiaintilojen luokitus ja verbien käyttäytyminen suomen kielessä. Suomi. 187. Helsinki: SKS. [S. 120–185, 222–238]
Siro, Paavo
1996: Lauseopin periaatteita: Kaksitoista artikkelia. [Toim. Pentti Leino.] Helsinki: HY, SKL. [S. 129–196]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.