Kirjallisuutta pykälään 33

Harrikari, Heli
1999: Epenthesis, geminates and the OCP in Finnish. – Nordic Journal of Linguistics 22 s. 3–26.
Kääriäinen, Merja
1988: Vokaaleja on ylimääräisiä: Švaavokaali Virtain Vaskiveden murteessa. – Saanilahti, Marja – Nahkola, Kari (toim.): Virtolaista venytystä: Yleisgeminaatio ja švaavokaali Vaskiveden murteessa. Virtain tutkimuksia. 3 s. 113–199. Tampere: TaY, suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos.
Pinola, Kati
1997: Švaa-vokaali. – Makkonen – Mantila (toim.) 1997 s. 59–66.
Rapola, Martti
1966: Suomen kielen äännehistorian luennot. SKST. 283. Helsinki: SKS. [S. 485–490]
Suomi, Kari
1990: Huomioita yleiskielen konsonanttien yhdistelyrajoituksista ja pohjalaismurteiden epenteettisestä vokaalista. – Vir. 94 s. 139–160.

Kirjallisuutta pykäliin 18–33

Häkkinen, Kaisa
1983: Suomen kielen äännerakenteen ominaispiirteistä. – Hakulinen, Auli – Leino, Pentti (toim.): Nykysuomen rakenne ja kehitys 1: Näkökulmia kielen rakenteisiin. TL. 93 s. 39–56. Helsinki: SKS.
Karlsson, Fred
1983: Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Porvoo: WSOY. [S. 81–141]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.