Kirjallisuutta pykälään 364

Suihkonen, Pentti
1994: Frekventatiividerivaatio suomen murteissa: Morfologis-fonologista tarkastelua. SKST. 613. Helsinki: SKS. [S. 235–238]

Kirjallisuutta pykäliin 351–367

Alanen, Kaisa
1996: Deverbaalisen ELE-suffiksin semanttiset funktiot. Sivulaudaturtyö. TaY, suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos.
Kangasmaa-Minn, Eeva
1982: Derivaatiokielioppia 1: Verbijohdokset. – SJ 24 s. 43–63.
Kiviniemi, Eero
1971: Suomen partisiippinimistöä: Ensimmäisen partisiipin sisältävät henkilön- ja paikannimet. SKST. 295. Helsinki: SKS. [S. 23–24]
Koivisto, Vesa
1988: Mikael Agricolan ise-deskriptiiviverbit. – Kalliokoski, Jyrki – Leino, Pentti – Pyhtilä, Pertti (toim.): Kieli 3 s. 77–92. Helsinki: HY, SKL.
Kytömäki, Leena
1977: Suomen verbijohdosten generointia. Lisensiaatintyö. TY, suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos.
1992: Suomen verbiderivaation kuvaaminen 1600-luvulta nykypäiviin. TYSYKLJ. 40. Turku: TY.
Lehtinen, Raija
1976: Nykysuomen 2-tavuisten i-vartaloisten verbien semanttista ryhmittelyä. – Lehtinen, Raija – Lehtinen, Tapani – Nuolijärvi, Pirkko – Paunonen, Heikki (toim.): Kielitieteellisiä lehtiä: Kotikielen Seuran sadannen toimintavuoden täyttyessä. Suomi. 120:4 s. 63–87. Helsinki: SKS.
Lehtinen, Tapani
1979: Itämerensuomen verbien historiallista johto-oppia: Suomen avajaa, karkajaa -tyyppiset verbit ja niiden vastineet lähisukukielissä. SUST. 169. Helsinki: SUS. [S. 1–6]
1993: Korrelaatio sananmuodostustekijänä: Suomen aise-, äise-loppuisten verbien derivaatio- ja merkityshistoriaa. – Vir. 97 s. 171–186.
Ojanen, Jussi – Uotila-Arcelli, Eeva
1977: Suomen kielen frekventatiivi- ja momentaaniverbien derivaatio. – Vir. 81 s. 245–264.
Suihkonen, Pentti
1994: Frekventatiividerivaatio suomen murteissa: Morfologis-fonologista tarkastelua. SKST. 613. Helsinki: SKS.
Wiik, Kalevi
1975a: Suomen frekventatiivi ja kontinuatiivi. – Vir. 79 s. 153–166.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.