Kirjallisuutta pykäliin 408–415

Itkonen, Terho
1977: Hinnanmuutos, veronhuojennus, väestönsiirros. – Vir. 81 s. 469–471.
Jaakola, Minna
2004: Suomen genetiivi. SKST 995. Helsinki: SKS. [S. 130–137, 146–149]
Kosonen, Kirsti
1985: Nominatiivialkuisten yhdyssubstantiivien semantiikkaa. Pro gradu -tutkielma. JoY, suomen kielen ja kulttuuritieteiden laitos.
Laalo, Klaus
1996: Monitulkintaisia genetiivirakenteita. – Kielikello 4/1996 s. 22–24.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY. [S. 261–271, 331–332]
Sadeniemi, Matti
1942b: Nominatiivi – genetiivi? – Vir. 46 s. 197–201.
Torasvirta, Tuula
1988: Verbaalisten yhdyssubstantiivien genetiivialkuisuus nykysuomessa. Laudaturtyö. HY, SKL.
Vesikansa, Jouko
1978b: Miljoona sanaa. Porvoo: WSOY.
1989: Yhdyssanat. – Vesikansa, Jouko (toim.): Nykysuomen sanavarat s. 213–258. Porvoo: WSOY. [S. 227–237]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.