Kirjallisuutta pykäliin 420–421

Lehtinen, Raija
1984: Omastatunnosta omatuntoon? – Vir. 88 s. 517–518.
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY. [S. 206–211]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.