Kirjallisuutta pykäliin 432–435

Koski, Mauno
1997: Värinnimitykset vastakkain. – Erelt, Mati – Sedrik, Meeli – Uuspõld, Ellen (toim.): Pühendusteos Huno Rätsepale 28.12.1997. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised. 7 s. 101–115. Tartu: Tartu Ülikool. [S. 105–106, 112–114]
Penttilä, Aarni
1963: Suomen kielioppi. 2., tarkistettu painos. Porvoo: WSOY. [S. 260–261]
Vesikansa, Jouko
1989: Yhdyssanat. – Vesikansa, Jouko (toim.): Nykysuomen sanavarat s. 213–258. Porvoo: WSOY. [S. 253–254]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.