Kirjallisuutta pykäliin 465–467

Leiwo, Matti
1977: About emotive expressions in Finnish. – Sinor, Denis (toim.): Studies in Finno-Ugric linguistics: In honor of Alo Raun. Indiana University Uralic and Altaic series. 131 s. 141–154. Bloomington: Indiana University.
Siiroinen, Mari
2001: Kuka pelkää, ketä pelottaa: Nykysuomen tunneverbien kielioppia ja semantiikkaa. SKST. 844. Helsinki: SKS.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.