Kirjallisuutta pykäliin 45–52

Anttila, Arto
1999: Finnish morphophonemics: A case study. [Käsikirjoitus.] Boston: Boston University.
Karlsson, Fred
1983: Suomen kielen äänne- ja muotorakenne. Porvoo: WSOY. [S. 337–342]
Karlsson, Göran
1978: Kolmi- ja useampitavuisten nominivartaloiden loppu-A:n edustuminen monikon i:n edellä. – Rakenteita: Juhlakirja Osmo Ikolan 60-vuotispäiväksi 6.2.1978. TYSYKLJ. 6 s. 86–99. Turku: TY.
Wiik, Kalevi
1984: Miksei munoja vaikka kanoja? Kantasuomen toisen tavun a+i-diftongin a:n kahtalaisen kehittymisen syiden pohdiskelua. TYSYKLJ. 20. Turku: TY.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.