Kirjallisuutta pykälään 512

Karlsson, Göran
1979a: Irrallisen infinitiivin akkusatiiviobjekti. – Vir. 83 s. 179–199.
Visapää, Laura
2002: Finiittiverbittömien infinitiivikonstruktioiden affektisista käytöistä ja rakenteesta. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Yli-Vakkuri, Valma
1986: Suomen kieliopillisten muotojen toissijainen käyttö. TYSYKLJ. 28. Turku: TY. [S. 275–300]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.