Kirjallisuutta pykäliin 522–526

Haspelmath, Martin
1994: Passive participles across languages. – Fox, Barbara – Hopper, Paul J. (toim.): Voice: Form and function s. 151–177. Amsterdam: John Benjamins.
Iso-Koivisto, Matti
1988: Passiivin 1. partisiipin sisältävä nesesiivirakenne suomen murteissa. Laudaturtyö. HY, SKL.
Koivisto, Vesa
2004: Monikasvoinen -mA ja suomen agenttipartisiipin tausta. – Herlin, Ilona – Visapää, Laura (toim.): Infiniittisten rakenteiden dynamiikkaa. Helsinki: SKS.
Numminen, Paavo
1954: Aktiivin partisiippien käytöstä ja merkityksestä. – Vir. 58 s. 154–172.
Pekkarinen, Heli
1997: Kieliopillistuva olla tehtävissä -tyyppi: Lokatiiviadverbista mahdollisuusrakenteeksi. – Lehtinen – Laitinen (toim.) 1997 s. 66–88.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.