Kirjallisuutta pykälään 531

Hakanen, Aimo
1993: Partisiippiattribuutit kirjoitetun yleiskielen tyylipiirre. – SJ 35 s. 61–71. [S. 61–69]
Karlsson, Fred
1973: Suomen partisiippien ja relatiivilauseiden suhteista. – Vir. 77 s. 215–230. [S. 215–230]
Naskali, Päivi
1993: ”Viitatussa kohdassa mainittuna aikana”: Partisiippiattribuutit lakikielen ongelmana. – Kielikello 2/1993 s. 22–26. [S. 22–26]
Uotila, Riitta
1997: Virkakielen partisiippiattribuuteista. Pro gradu -tutkielma. HY, SKL.
Viertiö, Annastiina
1998: Mitä lymyääkään urheilu-uutisten määritteissä. – Kielikello 1/1998 s. 16–19. [S. 16–19]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.