Kirjallisuutta pykäliin 538–542

Ikola, Osmo
1974: Lauseenvastikeoppia: Nykysuomen lauseenvastikkeiden ja niihin verrattavien rakenteiden selvittelyä. TL. 76. Helsinki: SKS. [S. 24–29]
Itkonen, Terho
1975b: ”Katson minulla olevan oikeus”. – Itkonen, Terho: Näillä näkymin: Kirjoituksia nykysuomesta ja sen huollosta. SKST. 316 s. 86–116. Helsinki: SKS.
1976b: Syntaktisten vaikutusyhteyksien luonteesta. – Vir. 80 s. 52–81.
Pajunen, Anneli
2001: Argumenttirakenne: Asiaintilojen luokitus ja verbien käyttäytyminen suomen kielessä. Suomi. 187. Helsinki: SKS. [S. 375–412]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.