Kirjallisuutta pykäliin 664–666

Orpana, Terttu
1988: Kuvaus vai kommentti: Tutkimus suomen kielen adjektiiviadverbien semanttisesta tulkinnasta. Opera Fennistica & Linguistica. 2. Tampere: TaY. [Luvut 4.3.1 ja 4.3.2]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.