Kirjallisuutta pykäliin 729–733

Ikola, Osmo
1995: Itse-sanan syntaktinen käyttö suomen yleiskielessä ja murteissa. – SJ 37 s. 25–54.
Räikkälä, Anneli
1986a: Toinen toistaan. – Kielikello 3/1986 s. 22–23.
Sulkala, Helena
1990: Resiprookkisuuden ilmaisemisesta suomessa ja virossa. – Jakab, László – Keresztes, László – Kiss, Antal – Maticsák, Sándor (toim.): CIFU VII:3B s. 268–273. [Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum: Debrecen 27.VIII.–2.IX.1990.] Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.