Kirjallisuutta pykälään 876

Ikola, Osmo
1974: Lauseenvastikeoppia: Nykysuomen lauseenvastikkeiden ja niihin verrattavien rakenteiden selvittelyä. TL. 76. Helsinki: SKS.
Siro, Paavo
1964b: Suomen kielen lauseoppi. Helsinki: Tietosanakirja Oy.
Wiik, Kalevi
1981b: Mikä lauseenvastike on? – Vir. 85 s. 21–39.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.