Kirjallisuutta pykälään 882

Kalliokoski, Jyrki
1989: Ja: Rinnastus ja rinnastuskonjunktion käyttö. SKST. 497. Helsinki: SKS. [Luku 5]
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.