Kirjallisuutta pykäliin 916–919

Huumo, Tuomas
1997b: Partitiivisubjekti ja tilajatkumot. – SJ 39 s. 65–98.
1999: Kieltolauseen partitiivisubjektin semantiikkaa. – SJ 41 s. 21–42.
Ikola, Osmo
1961c: Subjektin sijoista, subjektin ja predikaatin kongruenssista sekä eräistä rakenteista. – Ikola 1961b s. 7–63.
Kangasmaa-Minn, Eeva
1967: Eräitä lauseanalyysin lievekysymyksiä. – Vir. 71 s. 281–285.
Siro, Paavo
1957: Suomen kielen subjektista kielen rakenteen osana. – Vir. 61 s. 181–190.
Yli-Vakkuri, Valma
1979: Partitiivisubjektin toiset juuret: Eräs kvantiteetin ilmaisujärjestelmän ilmentymä. – Sanomia: Juhlakirja Eeva Kangasmaa-Minnin 60-vuotispäiväksi 14.4.1979. TYSYKLJ. 9 s. 155–192. Turku: TY.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.