Kirjallisuutta pykäliin 950–951

Kelomäki, Tapani
1997: Ekvatiivilause. SKST. 691. Helsinki: SKS.
Koski, Mauno
1969: Substantiiviseen nominatiivipredikatiiviin liittyvä lauseenjäsennysprobleemi. – Juhlakirja Paavo Siron täyttäessä 60 vuotta 2.8.1969. Acta Universitatis Tamperensis A. 26 s. 90–101. Tampere: TaY.
Leino, Pentti
1982b: Suomen kielen lohkolause. Suomi. 124:2. Helsinki: SKS.
Numminen, Paavo
1959: Eräistä lauseenjäsennyksen seikoista. – SJ 1 s. 19–38.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.