Asetelma 73: Teonnimien ja teon tuloksen nimien muodostus
Johdin Kantaverbi
  1 2A 2e 2i 2O 2U AA VA 3A le ne Aise ise itse 3i 3Oi 3U
-U                  
-O                        
-Us                    
-UU                                
-nti                              
-ntA                
-ntO                    
-nA                            
-ex                        
-mUs                    
-Os                        
-mA            
= muodostus produktiivista, = muodostus melko yleistä, = muodostus harvinaista tai satunnaista. Kantaverbin merkintä ”1” tarkoittaa yksitavuista vartaloa, merkintä ”2e” kaksitavuista e-vartaloa, merkintä ”3i” monitavuista i-vartaloa jne.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.