Taulukko 10: Sijamuotojen tekstiesiintymiä
  Lauseopin arkisto Parole
  % n % n
NOM 30,5 39939 37,4 59251
GEN 22,9 29912 21,7 34393
PAR 13,6 17734 13,7 21720
T-AKK 0,1 108 0,1 107
ESS 2,6 3434 2,1 3393
TRA 2,2 2895 1,6 2546
INE 6,8 8864 5,8 9200
ELA 4,6 6072 4,0 6316
ILL 6,7 8792 6,1 9606
ADE 4,2 5553 4,0 6355
ABL 1,1 1457 1,0 1490
ALL 2,4 3123 2,2 3435
ABE 0,2 308 0,2 266
KOM 0,1 120 0,1 103
INS 2,0 2610 0,3 474
Yht.   130921   158655
Lauseopin arkistosta on laskettu koodatut sijaesiintymät yleiskielisestä aineistosta (jossa on myös yksi romaani ja näytelmä). Parole-aineisto on korpuksen koneellisesti koodattu otos, jossa on Helsingin Sanomien ja Suomen Kuvalehden aineistoa 1990-luvulta sekä yksi tietokirja. Parolessa nominatiivia on enemmän; lehtiaineistossa ovatkin mukana myös paljon nominatiiveja sisältävät kuvatekstit ja nimitysuutiset. Ero instruktiivien määrässä selittyy siitä, että LA:n aineistossa adverbit ja partikkelit kuten nimittäin, ollenkaan on koodattu instruktiiveiksi, Parolessa adverbeiksi vailla sijaa.
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.