Taulukko 12: Infinitiivien sijaesiintymiä
  A-inf E-inf MA-inf Yht.
  % n % n % n n
Perusmuoto 55,4 3464          
TRA 1,8 110          
INS     7,2 453      
INE     8,6 538 3,0 187  
ELA         0,5 33  
ILL         16,7 1048  
ADE         2,6 162  
ABE         4,2 263  
Yht. 57,1 3574 15,8 991 27,1 1693 6258
Laskelma on tehty Lauseopin arkiston koodatusta yleiskielisestä aineistosta (jossa on myös yksi romaani ja näytelmä).
» Sulje ikkuna

Copyright © Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008.