Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Numeraalit > Numeraalit sanaluokkana > Numeraalit, joilla on pronominin ja substantiivin piirteitä > § 776 Miljoona ja muut isot luvut

§ 776 Miljoona ja muut isot luvut

Sanat miljoona, miljardi jne. muodostavat lukumäärän ilmauksia kuten muutkin numeraalit (a), mutta objektina ne saattavat olla genetiivissä (b) (» § 779).

(a)
Tänä vuonna Jyväskylä saa osaamiskeskushankkeelle miljoona markkaa. (l)
(b)
Kaupunki olisi saanut verkon myynnistä vajaan miljoonan markkaa, mutta summalla kaupunki olisi lunastanut Revon Sähkön osakkeita. (l)

Yksinään miljoona, miljardi jne. esiintyvät myös tarkoittaen rahasummaa: miljoona ’miljoona euroa ~ kruunua’ tms. Tällöin genetiivi on totaaliobjektin odotuksenmukainen sija, sillä sanaa käytetään kuten selviä substantiiveja kymppi, viisikymppinen, satanen, tonni (c) (» § 791). Ero numeraalikäyttöön ei kuitenkaan ole jyrkkä.

(c)
Kangasala ja Nokia lainaavat yhtiölle miljoonan. (l) | Opisto on aikaisemmin tarjonnut kiinteistöstä tasan miljoonan. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Yleistä

Numeraalit sanaluokkana

Moniosaiset numeraali-ilmaukset

Numeraali substantiivilausekkeessa

Numeraalit muissa kuin lukumäärän ilmauksissa

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot