Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen nominaalisia ellipsejä > Yhteinen lausekkeen edussana tai täydennys > § 1185 Muita rakenteita: joskus äidin ja joskus isän kanssa

§ 1185 Muita rakenteita: joskus äidin ja joskus isän kanssa

Täydennys voi olla yhteinen määrää ilmaisevissa rinnasteisissa lausekkeissa. Lukusanan tapauksessa ei ole saman sijan vaatimusta, esim. tein maalin ja syötin kaksi [maalia] (a). Toinen mahdollisuus on yhteinen elatiivisijainen täydennys (b).

(a)
Alhaisin äyrinhinta oli Kauniaisten 15 ja korkein Karkkilan 20 penniä. (l) | NHL:ssä olen päässyt jäälle kahtena kautena yhteensä 18 ottelussa. Kumpanakin vuonna tein maalin ja syötin kaksi . (l) | Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla.
(b)
Osan joulurekvisiitasta yhtiö ostaa ulkomailta, osan talon omat mainososastot tekevät itse. (l)

Rinnastuksissa voidaan jättää toistamatta myös postpositio, erityisesti genetiivitäydennyksen saava. Postpositio esiintyy joko jälkimmäisessä (c) tai edeltävässä lausekkeessa (d).

(c)
Lapsi asui viikolla äidin ja viikonloppuisin yleensä isän luona. | Joskus kuljen torin ja joskus hallin läpi. | Kerroin olevani pahoillani hänen , mutta onnellinen omasta puolestani. (k) | – – sotatoimia ei ole tähdätty tamiliväestöä vaan sissijärjestöä vastaan. (l)
(d)
Lapsi asui viikolla äidin luona ja viikonloppuisin isän . | Joskus kuljen torin läpi, joskus hallin . | – – minulla [ei] ole mitään Kosgeita vastaan, vaan sitä salavihkaista menettelytapaa , jolla hänen kiinnittämisensä hoidettiin suomalaisen valmentajakunnan selän takana. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot